اطلاعیه پژوهشی

اطلاعیه های پژوهشی

بخشنامه ترفیع سالیانه اساتید عضو هیأت علمی

امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه ‏Taylor & Francis،

در داخل مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برقرار شد.

برای ارتباط از داخل دانشگاه به لینک http://www.tandfonline.com/مراجعه کنید.


فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی

-------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 1 - فرم قبل از دفاع

فرم های صورتجلسه دفاع از پایان نامه 

فرم بعد از دفاع

فرم پروپوزال رساله دکتری


دانلود همایش ها و کنفرانس‌های نامعتبر

نحوه آموزش وب سایت های جعلی مجلات علمی

تسهیل در پذیرش مقاله هاي دانشجویان و اعطاي امتیاز به آنها

فهرست نشریات معتبر بین المللی حوزه علوم انسانی