صدور دانشنامه، طرح و اعزام

صدور دانشنامه، طرح و اعزام

اکرم السادات تقوی - کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مسئولیت : صدور مدارک دانشنامه
شماره تماس : 34445203

 

 

تکتم اسلامی  – کارشناس فارغ التحصیلان ، صدور دانشنامه
تلفن تماس:۳۱۷۵۲۰۲
 

شرح وظایف و مسئولیت ها:
۱- صدور مدرک دانشنامه و ارسال جهت تایید نهائی به سازمان .
۲- صدور ریزنمرات برای ترجمه و اعزام به خارج.
 

مدارک مورد نیاز جهت صدور ریزنمرات برای ترجمه:
۱- واریز فیش نزد بانک ملی.
۲- ارسال تصویر مدرک دانشنامه .
۳- ارسال درخواست دانشجو از معاونت واحد دانشگاهی، مبنی بر نیاز به دریافت ریزنمرات ، جهت ترجمه.
۴- ارسال یک قطعه عکس ۴*۳جدید
توجه۱: نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد و مدارک فوق را می توان از طریق اداره پست ، به واحد دانشگاهی ارسال نمود.
توجه۲:صدور ریزنمرات جهت ترجمه ،منوط به تایید مدرک نهایی فرد،در اداره کل فارغ التحصیلان سازمان مرکزی می باشد.
اکرم السادات تقوی – کارشناس فارغ التحصیلان
تلفن تماس: 34445203
 

شرح وظایف و مسئولیت ها:
۱- صدور مدرک دانشنامه و ارسال جهت تایید نهائی به سازمان .
۲- صدور فرم های فراغت از تحصیل رشته های علوم پزشکی به معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی جهت ثبت شماره طرح و معرفی برای انجام طرح بعد از تسویه حساب نهائی .
۳-انجام مراحل تنظیم فرم صدور مجوز مدرک تحصیلی بعد از اتمام طرح یا معافیت رشته های علوم پزشکی و ارسال به سازمان مرکزی(بعد از ارائه گواهی پایان طرح ،توسط فارغ التحصیل)
 

مدارک مورد نیاز جهت صدور فرم فراغت از تحصیل مربوط به فارغ التحصیلان رشته پرستاری ومامائی:
۱- فتوکپی کارت ملی .
۲- فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات.
۳- کارنامه کل ترمی،( مربوط به امتحانات).
۴- اخذ تاییدیه تحصیلی از مدرک قبلی .
توجه؛ تمام دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی از طریق سیستم نرم افزاری پورتال فارغ التحصیل می شوند و می بایست جهت انجام امور اداری فوق و تسویه حساب به فارغ التحصیلان واحد مراجعه نمایند و نیاز به مراجعه حضوری ، به سازمان مرکزی دانشگاه نمی باشد.
 

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز مدرک تحصیلی، مربوط به فارغ التحصیلان رشته پرستاری ومامائی:
توجه؛ صدور گواهینامه، ریزنمرات و دانشنامه منوط به دریافت مجوز صدور مدارک تحصیلی تایید شده از سوی معاونت محترم
علو پزشکی سازمان مرکزی می باشد.
۱- اصل گواهی پایان طرح یا معافیت و تصویر برابر اصل آن ۲ برگ.
۲- وضعیت خدمت پایان طرح ۲ برگ.
۳- تصویر برابر اصل پروانه دائم مامائی ، پزشکی ، دندان پزشکی و دارو سازی ۲ برگ.
۴- تصویر برابر اصل پشت و روی کارت پایان خدمت ( ویژه برادران) ۲ برگ.
۵- تصویر تاییدیه فرم فراعت از تحصیل تاییدشده که شماره و تاریخ در آن درج گردیده باشد ۱ برگ.
۶- تصویر شناسنامه از تمام صفحات و تصویر کارت ملی ۱ برگ.
۷- تحویل چهار قطعه عکس ۴*۳ جدید.
توجه۱: آقایان می بایست، کارت پایان خدمت دائم و یا موقت که دارای ۲ ماه اعتبار است ارائه نمایند.
توجه ۲:فارغ التحصیلان رشته علوم پزشکی می بایست بعد از اتمام طرح، سریعا گواهی پایان طرح یا گواهی معافیت را به این واحد دانشگاهی ارسال ،تا متعاقبا مراحل اداری صدور مدرک ،انجام یابد.
نظربه اینکه دانش آموختگان رشته های پرستاری ،پس از طی مراحل فراغت از تحصیل و صدورفرم ،جهت انجام امور مرتبط (مربوط به طرح نیروی انسانی ) ، مراحل صدور فرم فراغت از تحصیل خود را پیگیری می نمایند، در این راستا مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اقدام به راه اندازی سیستم پیامک فارغ التحصیلان نموده است لذا جهت تسهیل انجام امور ، دانش آموختگان می توانند از این پس جهت اطلاع از وضعیت دانش آموختگی و ارسال اطلاعات از زمان صدور فرم فراغت از دانشگاه محل تحصیل و تایید آن توسط معاون آموزشی دانشگاه و اداره دانش آموختگان و دریافت اطلاعات فوق توسط دفتر طرح نیروی انسانی ، کد ملی خود را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۸۷۹۸۱۲ ارسال و پاسخ آن را به صورت ذیل دریافت نمایند:
۱- تاکنون اطلاعاتی از شما به اداره فارغ التحصیلان ارسال نشده است.
۲- فرم فراغت از تحصیل شما توسط معاون آموزشی دانشگاه تایید نشده است.
۳- اطلاعات شما از دانشگاه دریافت شده و در حال بررسی است.
۴- فرم فراغت از تحصیل شما توسط کارشناسان وزارتخانه تایید و به اداره طرح ارسال شده است.
بدیهی است پیگیری فرم های فراغت از تحصیل صرفا از طریق شماره مذکور امکان پذیر است.