صدور گواهینامه موقت

صدور گواهینامه موقت

 

 

 

اله ناقل  - کارشناس فارغ التحصیلان
تلفن تماس: 34445198
مسئولیت؛ صدور گواهینامه موقت


نفیسه دامادی - کارشناس فارغ التحصیلان
تلفن تماس: 34445198
مسئولیت؛  صدور گواهینامه موقت ، ثبت پورتال علوم پزشکی و اخذ مجوز فراغت از تحصیل
پست الکترونیکی: mohsen_smly@yahoo.com

مشخصات گواهینامه موقت:
۱- ارزش ترجمه ندارد.
۲- مدت اعتبار این گواهینامه شش ماه پس از از تاریخ صدور می باشدو پس از آن فارغ التحصیل ملزم به ارائه مدرک نهائی خود که به تاییدسازمان مرکزی دانشگاه رسیده است، می باشد.
۳- این مدرک دارای دو امضاء ( معاون دانشجوئی و ریاست محترم واحد) و ممهور به مهر دبیرخانه می باشد.
۴- جهت اخذ تاییدیه این گواهینامه، با ارسال تصویر آن از این واحد دانشگاهی استعلام گردد.
۵- به منظور دریافت اصل مدرک، این گواهینامه بایستی مسترد گردد.
۶- این گواهینامه بدون هیچ گونه خط خوردگی و خدشه، دارای اعتبار می باشد.
۷- این گواهینامه دارای ویژگی امنیتی است که در صورت اصل بودن ، با گرفتن فتوکپی، عبارت دانشگاه آزاد اسلامی برروی آن درج خواهد شد.

انواع گواهینامه موقت :
۱- گواهی موقت مربوط به افراد وام دار؛ برای افرادی که از مزایای وام وزارت علوم یا بلند مدت بعداز فراغت از تحصیل استفاده نموده اند صادر می گرددو هر زمان وام فارغ التحصیل اتمام یافت ، مدرک دانشنامه فرد با هماهنگی صندوق رفاه واحد، تحویل فارغ التحصیل خواهد شد.
۲- گواهی موقت عادی.
توجه؛ مدرک گواهی موقت در این واحد دانشگاهی، در همان روز صادر و تحویل فارغ التحصیل خواهد شد.

شرایط دریافت مدرک فارغ التحصیلان :
تحویل مدرک گواهینامه و دانشنامه به برادران؛ افراد مشمول بعداز لغو معافیت تحصیلی و معرفی به حوزه نظام وظیفه، می بایست جهت دریافت مدرک، با یکی از روش های ذیل اقدام نمایند.
۱- کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا کارت معافیت دائم.
۲- کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن (بدون غیبت اولیه)
۳- گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش وپرورش- سازمان کشتیرانی ج.ا.ا- آموزشگاه فنون هواپیمائی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمان های مذکور( موضوع مواد ۶-۷-۸-۹ قانون وظیفه عمومی) و همچنین گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضائی بر ای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب ۹/۱۱/۷۳ مجلس شورای اسلامی
۴- گواهی نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
۵- گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه
۶- گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر
۷- برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
۸- گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معاونت عمومی فرماندهی انتظامی استانها(و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج) مبنی براینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها( سه برادری-موارد خاص و...) یا کارت پایان خدمت میباشد( خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده) و کارت وی در حال صدور است.
* تحویل مدرک گواهینامه و دانشنامه به خواهران؛ با ارائه کارت شناسائی معتبر.


توجه؛ در صورتیکه فرد دیگری خواهان دریافت مدرک باشد، می بایست با ارائه وکالت نامه محضری از فرد فارغ التحصیل به همراه کارت شناسائی معتبر، مراجعه نماید.