امور نقلیه

امور نقلیه

 

 

 

مسئول امور نقلیه : عباس کاردوست


تلفن : ۳۱۷۵۱۲۸


اهم فعالیت :
- کنترل ونظارت برعملکرد تعداد پنج دستگاه اتوبوس شهری کولردارمربوط به بخش اتوبوسرانی دانشگاه آزاد واحد ساری (جهت ایاب وذهاب دانشجویان محترم )از ایستگاه خزر به مجتمع دانشگاه.

- کنترل ونظارت برحمل ونقل (بخش خصوصی)اتوبوسهای برون شهری نسبت به سرویس دهی دانشجویان,کارکنان واساتید محترم دانشگاه به سطح استان مازندران.

- سرویس دهی به دانشجویان رشته های پیراپزشکی (پرستاری و مامائی) جهت عزیمت به مراکز بهداشتی و بیمارستانی سطح شهر ساری و شهرستانهای مجاور .

- سرویس دهی به دانشجویان جهت عزیمت به بازدیدهای علمی ، اردوهای سیاحتی-زیارتی به مشهد مقدس و مناطق جنگی ... .
- استقرار یک دستگاه آمبولانس مجهز به کلیه تجهیزات پزشکی و اورژانسی استاندارد جهت ارائه خدمات اولیه پزشکی در زمان بروز حادثه .

- تعداد چهاردستگاه خودروسواری پژوجهت سرویس دهی به دانشجویان ,کارکنان واساتید محترم دانشگاه برای انجام کارهای امورآموزشی ,دانشجویی ,اداری ومالی,فرهنگی,ورزشی,عمرانی,حقوقی و... و ماموریتهای داخل شهری وبرون شهری سطح کشور.

- دراختیار قرار دادن یکدستگاه وانت نیسان به سلف سرویس ومهمانسرای دانشگاه به جهت تهیه مواد غذایی.

- دراختیارقراردادن یکدستگاه وانت مزدا دوکابین به بخش تدارکات جهت خرید کارهای تدارکاتی.

- اعزام یکدستگاه تراکتور با بیل مکانیکی به حوزه عمرانی دانشگاه جهت کارهای مربوط به پروژه ساخت دانشگاه.

- سرویس دهی صبح اول وقت به کارکنان محترم دانشگاه ازسطح شهربه دانشگاه.

- ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری.
- انجام و تعیین امور مربوط به بیمه وسائل نقلیه.

- اعلام گزارش ماموریت ماهیانه رانندگان سبک وسنگین به معاونت محترم دانشگاه.

- رسیدگی به تصادفات، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات و شماره گذاری اتومبیل ها.

- نظارت بر برآورد هزینه وسایل نقلیه و اعلام گزارش به مقام مافوق.

- نظارت بر تقاضاهای تعمیر وسایل نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضاها به مقام مافوق جهت خرید .
- انجام سایر امور مربوطه به حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
پرسنل بخش امور نقلیه دانشگاه آزاد واحد ساری به سه بخش تقسیم میشوند:

 

۱-بخش اتوبوسرانی دانشگاه : که متشکل از افراد به شرح ذیل با سمت راننده وکمک راننده میباشند


الف: رانندگان محترم این بخش شامل:

۱-آقایان حسن قربانزاده ۲-علی مرادیان ۳-حسن اکبرپور برنجی ۴-سید محمد علی غفاری ۵-محمود جعفری
 

ب : کمک رانندگان محترم این بخش شامل:
۱-آقایان سید علی میرشفیعی ۲-اسماعیل مسلمی ۳-علی اصغر محمدیان ۴-سعید کاظمی ۵-سید حسین نجفی

۲-بخش نقلیه سبک ; رانندگان محترم این بخش شامل:
۱-آقایان احمد رستمی ۲-علی اکبر عباسیان ۳-وحید کاظمی ۴-سید عابد باقری ۵-شعبان محمدی

۳-بخش نقلیه سنگین ; رانندگان محترم این بخش شامل:

۱-آقایان عباس رحمانی ۲-غلامحسن الیاسی ۳-سعید علیدوست ۴-سید حسین ساداتی ۵-سید داود شجاعی