مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

مدیر دفتر روابط عمومي : علی جوانمرد

 
 
شماره تماس دانشگاه(مرکز تلفن):
 33175333 و 33175334
 
شماره تماس مستقيم دفتر روابط عمومی: ۳۳۰۳۳۷۲۹

نمابر : ۳۳۰۳۳۷۲۹ -۰۱۱

ايميل :   alijf175@gmail.com
 
 
علی جوانمرد
مدیر دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری

مدارک تحصیلی:


سوابق اجرایی :


 

 

سوابق پژوهشی: