اطلاعیه جشنواره ورزشی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر


1395/11/19

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر اعم ازجانبازان، آزاده گان ،رزمندگان ،فرزند و همسر آنان که دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی می باشند و نیز خانواده شهدا پدر و مادر، همسر و فرزند ، برادر و خواهر شهید که دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی می باشند می رساند جشنواره ورزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در رشته های  (طناب کشی ، دارت، شنا، تنیس روی میز، شطرنج ، والیبال(خواهران) فوتسال (برادران) در سه سطح درون واحدی استانی و کشوری برگزارمی گردد. لذا دانشجویان گرامی جهت ثبت نام به ساختمان اداری دانشگاه طبقه اول امورشاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.

اداره شاهد و امور ایثارگران دانشگاه

اشتراک گذاری