اطلاعیه آموزشی دانشجویان پزشکی


1398/07/15

اطلاعیه آموزشی دانشجویان پزشکی

قابل توجه دانشجویان رشته های علوم پزشکی ورودی سال 98
دانشجویانی که جزو نفرات اصلی (عادی و خودگردان) پذیرفته شده می باشند و ثبت نام نموده اند، با شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه یا کد ملی به عنوان کلمه عبور می توانند از طریق سامانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تاروز شنبه مورخ 98/7/20 انتخاب واحد نمایند.
 
دانشکده علوم پژشکی

اشتراک گذاری